Úterý, 27. února 2024.

Archív fóra - rok 2008 - příspěvky: 81-100

Aktuální fórum

Zobraz zprávy:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180  

pluto   29. 09. 2008  22:36:07
Aby som nezabudol:
C<sub>3</sub>(10)=(10!)/(7! - *3!)=(10*9*8*7!)/(7!*3!)=po - vykrátení = 5*3*8 = 120 kvádrov
A počet kociek (krychlí) je jednoznačný: 10
pluto   29. 09. 2008  22:29:15
Pozrite na http://pohodovamatematika.sk
Zatiaľ tam veľa materiálov nie je, ale zdá sa, že postupne pribúdajú.
Dita   29. 09. 2008  20:11:53
Ahojky, mám problém s jednou úlohou. Ta zní: Určete počet kvádrů, jejichž velikosti hran jsou přirozená čísla nejvýše rovna 10. Kolik je v tomto počtu krychlí? Jde o kombinaci, ale je to teda na hlavu. Díky za jakoukoli pomoc.
Cipis   29. 09. 2008  10:55:17
Re jája
Počet variací bude 2^15 = 32768 možností (2 na patnáctou)
jája   26. 09. 2008  22:21:36
odpovídá tu někdo na ty vzkazíky?????
gfhfh   24. 09. 2008  18:02:02
Ahoj prosím tě mám na tebe prozbičku potřeboval bych vědět kolik bude kombinací a to z čísel 1 a 2 a to 15 x vedle sebe předvedu :

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 <br& - gt;2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2

1,2,1, - 2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1
2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2, - 1,2

1,2,2,2,1,2,1,2,1,2,2,2,2,1,2 <b - r>2,1,1,1,2,1,2,1,2,1,1,1,1,2,1 - atd

Nevím jestli to mám počítat jako 15x15=225 kombinací , protože , když jsem to dělal ze 4 a ne z 15 např. : 1,1,1,1 2,2,2,2 1,1,2,2
2,2,1,1 2,1,1,2 1,2,2,1 1,1,1,2 2,2,2,1 tak mě těch kombinací vyšlo ne 16 , ale 20 mohl by si mi říct kolik jich je z těch 15 ?? Děkuji moc.
Klára   19. 09. 2008  18:34:46
Potřebovala bych prosím vás spočítat tento příklad. Seděla sem nad ním dost dlouho,ale nejde mi to! Ten příklad zní:Dokažte, že platí: sin2alfa+sin2beta+sin2gama = 4sinalfa
*sinbeta*singama pište mi prosím na e-mail, za všechny odpovědi budu velice vděčná...potřebovala bych to do pondělí, děkuji
rambo   2. 09. 2008  07:48:13
4 + 5 =: *
Osman   18. 08. 2008  05:46:06
[b]Valerij Alexejevič Čudinov[/b] se narodil v roce 1942, je profesorem na katedře dějin kultury na Státní Akademii Slovanských kultur, doktorem filosofických věd. V roce 1967 ukončil Fyzikální fakultu Moskevské státní university, hovoří německy a anglicky. Zveřejnil více než 120 publikaci. Mezi jeho vědecké zájmy patří slovanská mytologie a paleografie (pomocná historická věda o lokalizaci a interpretaci starých písemných památek). Od roku 2002 je předsedou Komise pro historii kultury Staré Rusi, Rady pro historií pfi Prezidiu Ruské akademie véd. Poslední monografie: „Svaté kameny a pohanské chrámy starých Slovanů", 2004, 619 str., „Runice a tajemství archeologie Rusi", 2003, 425 str.. „Záhady slovanského písemnictví", 2002, 527 str. Hlavni úspěchy: Dešifroval slovanské předcyrilovské písmo - runici (rozuměj runovou fonetickou abecedu) a pročetl a vyložil k dnešnímu dni více než 2 000 nápisů. Dokázal přítomnost tří imanent-ních druhů písemnictví u slovanských národů - cyrilice, hlaholice a runice. Existence tri druhů písemnictví u slovanských národů je bezprecedentním jevem v dějinách kultury a poukazuje na vysokou úroveň duchovni kultury Slovanů v minulosti. Objevil, že v runici byly napsány tajné nápisy na mnohých obrázcích německých knih, vyvozuje, že starý slovanský jazyk byl sakrálním jazykem Evropy. Dokázal, že Cyril vytvořil cyrilici zkombinováním abecedy Slovanů, existující mnoho tisíciletí, s řeckou alfabetou, čímž fakticky „legalizoval" slovanské písemnictví. To umožnilo překlad křesťanských textů z řečtiny, při uchováni jejich sakrálního smyslu. Byly nalezeny tajné sakrální nápisy ve slovanské runici jak na řeckých středověkých ikonách (V-X stol.), tak i na starořeckých vázách (VI-II stol. př. ni). Byly nalezeny také nápisy starších epoch až do paleolitu. Jejich čtení osvětluje historií rozvoje slovanské mytologie a kultury za posledních 30 000 let. Při studiu četných kultovních objektů autor nalezl údaje o přítomnosti slovanské kultury v prostoru od břehů Portugalska až do zauralského Arkaimu, a v čase (od neolitu až do první poloviny 17 stol.), což vyústilo do senzačního závěru: evropská kultura je slovanskou kulturou a Eurasie je Ruskem. Opřeme-li se o výzkumy, které Čudinov popsal v knize „Svaté kameny a pohanské chrámy starých Slovanů", sám se nabízí nesporný závěr, že praslovanština je jedním z nejstarších jazyků na světě a jedním ze stěžejních sloupů všech jazyků. Výsledky těchto výzkumů je možné bez jakéhokoli zveličování nazvat senzačními a schopnými v jádru změnit současné představy o dějinách eurasřjských zemí a vlivu kultury Slovanů na celoevropskou kulturu (a tím i na celosvětovou civilizaci).
Nabízíme zde záznam ze schůzky korespondenta km.ru s profesorem Čudinem:

[b]Vaše objevy jsou velmi seriózní, absolutně se vymykají z toho chápání dějin, na které jsme přivykli...[/b]
To je jen součást obsáhlého plánu. A mým tvůrčím plánem je dokázat, že slovanské písemnictví a zejména ruské písemnictví existují nejméně až několik desítek tisíc let. Nyní píší druhou knihu, která se bude nazývat „Ruské nápisy paleolitu". Pokud jsem se v předchozí knize zajímal jen o kameny a chrámy, pak v nynější zkoumám nápisy na obrázcích zvířat. Víte, že ve francouzských jeskyních je zobrazeno velké množství různých zviřat? A když je začnete uměle zvýrazňovat, protože jinak nápisy nejsou viditelné, pak se ukazuje, že na mamutu je napsáno „mamut", na koni je napsáno „dil"! Odtud se objevilo ruské slovo: bylo „korkodil". Protože mor-fologický vzorec je jednotný „korko dil" - kůň s korky - korka = šupina. Zatímco v angličtině, latině aj. máme „krokodil", a i nově převzaté ruské slovo je „krokodil".
(I. vysvětlení pro pamětníky lekce „ja idu na katok" - slovo Jóšaď" se do ruštiny dostalo až s tatarskou hordou, viz maďarský výraz pro koně „ló")
(2. k takovýmto přesmyčkám dochází v rámci jednotlivých jazykových rodin velmi často, srovnej např. české „kapr" s všeslo-vanským „karp", nebo mnoho dalších příkladů najdeme při srovnám se slovenštinou, která přebírala mnohá slova z češtiny).

[b]Proč podobných výsledků nedosáhl nikdo před vámi, vždyť výzkumy jistě probíhaly?[/b]
Určitě, o splnění úkolu se snažili mnozí badatelé, ale oni prostě tonuli v hromadě faktů. Mne od nich odlišuje to, že vycházím z existence před-cyrilovského písemnictví jako z daného stavu, přičemž nějako z jediného systému písma u Slovanů, ale z několika, z nichž jeden, slabičná runice. mně není známá jen faktem své existence, ale po dešifrování mi dala možnost číst a porozumět velkému množství textů. Dodnes jsem jich pročetl více než patnáct set a každý měsíc čtu desitky nových, A pak se z toho začala klubat logika historického vývoje slovanského písma. Teď je úplně jasné, že naši předkové v průběhu mnohých tisíciletí pěstovali tradici písma, vždy promyšleného - a svým způsobem dokonalého - a to v dobách, kdy většina evropských národů psát a číst neuměla.

[b]Jak se k vašim objevu stavějí vaši vědečtí kolegově?[/b]
První reakce lidí, kterým se dostaly do rukou výsledky mých výzkumů byla: Nemožné! A jejich údiv je pochopitelný. Přiznat to, je pro vědce prostě nepohodlné - láme to množství stereotypů a ustálených názorů a to je moc netěší, protože dosud říkají, že Slované před cyrilicí neměli svébytné písmo. Proto se i samotná problematika předcyrilovského písma zdá být vědeckou herezí a zastánce podobných názorů se vědcům jeví jako opovážlivý samozvanec. Proto se významní badatelé od řešení tohoto problému distancovali. Ani já jsem se pro publikování svých prací nerozhodl ihned. Bohužel, v Rusku se jíní dešifrovatelé nenalezli. Vysvětluje se to nejen slabostí naší vědy, tedy její pozicí: tón v historii udávali Němci, přívrženci normanské teorie, podle niž Rusko přebíralo nejen knížata a státnost, ale i písemnictví od Skandinávců. V celku má tato problematika, podle mého názoru, dokonce vážný politický aspekt, protože nutí přehodnotit postavení starých Slovanů v celých dějinách.

[b]Vycházeje z v
Lukas   14. 08. 2008  08:15:44
To Karolína:
znak ln je přirozený logaritmus y =2*ln(x)
a) obor hodnot (0,+nekonečno)
b) průsečík s osou y neexistuje, s osou x je to v bodě x=1


Karolína   28. 07. 2008  17:15:04
Ahoj poradte mi prosím s jedním typem funkcí..
zadání:Je dána funkce f:y= 2(ln(x)).
a)Určete definiční obor a obor funkčních hodnot
b)Určete průsečíky f se souřadnicovými osami
c)Načrtněte graf
vůbec nevim,co je ten znak ln...
Další podobné př.: f:y = ln(-x)...
Prosím pomozte mi,jestli to někdo umíte, díííky
Zuza   17. 07. 2008  10:48:40
Ahoj,

při výpočtě obsahu obdelníku musí být jednotky v metrech, nebo v cm?Vím, že konečný výsledek je v m2 děkuji
Doska   9. 07. 2008  11:59:15
Malý hlavolam:
Aký je vzťah medzi týmito číslami a aké číslo patrí namiesto otazníka?

0, 0, 1, 2, ? , 60, 27, 13, 3

Má sa za to, že to vyrieši tak maximálne 15% percent ľudí, tak som zvedavá na váš výkon ;-)
(lebo ja patrím do tých zvyšných 85% :-D. neviem s tým pohnúť)
Hermi   23. 06. 2008  18:44:31
Tvoja stranka sa mi veľmi páči. Chcela by som Ťa poprosiť, či by si niekedy nemohol vytvoriť Obesenca so slovenskými pojmami. Ja by som Ti ich napísala. Ďakujem. Hermi
lukas   22. 06. 2008  20:07:06
kdo mi pomůže s vypočítem střední odchylky proměné?....díky
Petr   20. 06. 2008  08:52:48
Kdo mi pomůže s výpočtem pár příkladů limit a integrálů?
libor   19. 06. 2008  09:50:27
určete společné tečky kružnic (x-3)+(y+1)=36 a (x-11)+(y-3)=4 (závorky samozřejmně nadruhou). logicky jsem odvodil dvě tečny x-9=0 a y-5=0 , na další neznám nebo neumím použít žádnej matematickéj aparát...poradně mi prosím s postupem ..díky za radu
Jirka   15. 06. 2008  14:10:18
Cifrik má dnes narozeniny, my máme přání jediný, štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. Všechno nejlepší!

Zobraz zprávy:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180  

Archív fóra: do 2006, archiv rok 2007, archiv rok 2008, archiv rok 2009 archiv roky 2010–2014

Aktuální fórum


Cifrikova matematika - Archív fóra - rok 2008 - příspěvky: 81-100
© Cifrik C., 2001–2014
Zpět na menu

Banner poskytovatele internetového prostoru:

Reklamní odkazy: PIKOMAT v Praze  |  Specialista na Posázaví

Vtip: Ptali se studenta matematiky: "Proč jste se neučil?" A student odpověděl: "Byl jsem schopen se dostat libovolně blízko k učebnici, ale ne až k ní."