Úterý, 27. února 2024.

Matematický rozcestník - odkazy

Poslední aktualizace této stránky odkazů: 4. 2. 2014

Wolfram|Alpha

Server dokáže odpovědět na mnohé otázky a vypočítá spousty matematických úloh.

Matematika polopatě

Matematika polopatě je přehledná a užitečná online učebnice matematiky od Lukáše Havrlanta z Univerzity Palackého v Olomouci.

Oficiální stránky (školy, ústavy...) a studijní materiály

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Matematická sekce
• Václav Kubát - analytická geometrie
• Pavel Pyrih - matematická analýza

Česká zemědělská univerzita - Technická fakulta - Katedra matematiky
• František Mošna - podklady ke studiu (analýza; pravděpodobnost a statistika)

Masarykova univerzita v Brně - Přírodovědecká fakulta - Sekce matematiky
• Jan Slovák - lineární algebra
• Eduard Fuchs - historie matematiky

Masarykova univerzita v Brně - Pedagogická fakulta - Katedra matematiky

Slezská univerzita v Opavě - Matematický ústav v Opavě

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta - Katedra matematiky

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta elektrotechnická - Katedra matematiky
• Petr Olšák - lineární algebra

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Ústav matematiky
Matematika online - učební texty, sbírky řešených i neřešených příkladů

Vysoké učení technické v Brně - Stavební fakulta - Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Akademie věd ČR - Matematický ústav (anglicky)

Jednota českých matematiků a fyziků

Matematická olympiáda

Zajímavé stránky

Matika krokem
Online výuka matematiky na serveru MojeŠkola
((v prosinci 2003 dvě kapitoly: 1) komplexní čísla, 2) limita, derivace, integrál))

NATURA
Texty z různých oblastí matematiky (hodně textů se týká historie a naleznete je v knihovně).

Science World - matematika
Články na různá témata.

Slovenské stránky

Matematické zajímavosti
Ladislav Végh - osobní stránka učitele matematiky

Další odkazy na CM


Cifrikova matematika - Matematický rozcestník - odkazy
© Cifrik C., 2001–2014
Zpět na menu

Banner poskytovatele internetového prostoru:

Reklamní odkazy: PIKOMAT v Praze  |  Specialista na Posázaví

Citát: Vyšší matematika nám osvětluje nejskrytější pravdy a vynáší je na světlo. (Leonard Euler)