Neděle, 3. prosince 2023.

Průběh funkce

Otázka:

Vyšetřete průběh funkce

Průběh funkce.


Vypracování:

Průběh funkce

Vyšetřováním průběhu funkce rozumíme:

 1. určíme definiční obor Df funkce f
 2. zjistíme, zda je funkce f sudá (resp. lichá); pokud ano, vyšetřujeme průběh funkce f pouze na nezáporné části definičního oboru
  zjistíme, zda je funkce f periodická; pokud ano, vyšetřujeme průběh funkce f pouze na intervalu, který má délku rovnou délce periody funkce f
 3. vypočítáme, pokud existuji, limity (funkční hodnoty) funkce f v krajních bodech definičního intervalu
 4. pokud to je možné, určíme souřadnice průsečíků grafu funkce f s osami souřadnic
 5. vypočítáme derivaci funkce f (pokud existuje) v celém Df
 6. vyšetříme spojitost funkce f
 7. vyšetříme monotonii funkce f
 8. určíme pokud existují, lokální a absolutní extrémy funkce f
 9. vypočítáme druhou derivaci funkce f (pokud existuje)
 10. vyšetříme konvexnost a konkávnost funkce f
 11. určíme, pokud existují, inflexní body funkce f
 12. najdeme rovnice svislých a šikmých asymptot (pokud existují) grafu funkce f
 13. načrtneme graf funkce f

Uvádím jen rámcový návod:

 1. Definiční obor: třetí odmocnina je definována pro všechna reálná čísla

  Průběh funkce

 2. Funkce není ani sudá, ani lichá, ani periodická

 3. Průsečíky s osami pravoúhlých souřadnic:

  Průběh funkce

 4. Funkční hodnoty v krajních bodech

  Průběh funkce

 5. První a druhá derivace funkce

  Průběh funkce

  Vytvoříme tabulku

  Průběh funkce

  a vyhodnotíme podle těchto pravidel:

  • v intervalech kde f'(x) < 0 je funkce klesající,
   v intervalech kde f'(x) > 0 je funkce rostoucí
  • v intervalech kde f''(x) < 0 je funkce konkávní (vydutá),
   v intervalech kde f''(x) > 0 je funkce konvexní (vypuklá)
  • najdeme inflexní body (body, v nichž f''(x) mění znaménko)
 6. Rovnice asymptoty

  Průběh funkce

 7. Graf:

  Průběh funkce: Graf

Doporučuji prohlédnout seminární práci "Průběh funkce"
(adresa:http://www.matematika.webz.cz/analyza/funkce/prubeh_funkce.pdf)


Cifrikova matematika - Průběh funkce
© Cifrik C., 2001–2014
Zpět na menu

Banner poskytovatele internetového prostoru:

Reklamní odkazy: PIKOMAT v Praze  |  Specialista na Posázaví

Věta Kozinova: "Lomikare! Lomikare! Do roka budeme spolů stát před súdnú stolicí Boží, hin se hukáže kdo z nás.“