Základní konstrukce v trojúhelníku

Animace základních konstrukcí v trojúhelníku: výšky, těžnice, kružnice opsaná a vepsaná. Pro zobrazení potřebujete nainstalovaný doplňěk Adobe Flash.

Ve flashové ukázce je předvedeno, jak tyto základní konstrukce provést pomocí kružítka a pravoúhlého trojúhelníku s ryskou (pravítko) - jak a kam máme přiložit pravítko, kde hledat středy a kudy vést oblouky kružnic, abychom došli požadovaného cíle.


Výška trojúhelníku

Výška trojúhelníku je úsečka, jejímiž krajními body jsou vrchol trojúhelníku a pata kolmice vedené tímto vrcholem k jeho protější straně. Průsečík výšek nazýváme ortocentrum.

Těžnice

Těžnice trojúhelníku je úsečka, jejímiž krajními body jsou vrchol a střed jeho protilehlé strany. Průsečík těžnic nazýváme těžiště.

Kružnice opsaná

Kružnice opsaná trojúhelníku prochází všemi vrcholy a má střed v průsečíku os stran. U ostroúhlých trojúhelníků leží její střed uvnitř trojúhelníku, u tupoúhlých vně a u pravoúhlých na přeponě.

Kružnice vepsaná

Kružnice vepsaná trojúhelníku se dotýká všech stran a má střed v průsečíku os vnitřních úhlů.

© 2001-2010 Cifrikova matematika, Cifrik C.