Neděle, 3. prosince 2023.

Úsečka

Otázka:

Prosím o radu jak vypočítat a nastavit úhel úsečky, když znám body X[x1,x2], Y[y1,y2].
A dále zjistit a nastavit délku úsečky. Prosím poraďte.


Vypracování:

Pokud jsem správně pochopil zadáni, jde o středoškolskou úlohu z analytické geometrie. Jsme tedy v Euklidovském prostoru s kartézskou soustavou souřadnic.

Zadány jsou dva různé body X[x1,x2] a Y[y1,y2], které nám určuji úsečku.
Ptáme se: jaký svírá tato úsečka úhel s osou x a jakou má velikost?

Odpověď:

Nevím, co myslíš tím nastavením.


Cifrikova matematika -
© Cifrik C., 2001–2014
Zpět na menu

Banner poskytovatele internetového prostoru:

Reklamní odkazy: PIKOMAT v Praze  |  Specialista na Posázaví

Citát: Neexistuje ani jedna oblast matematiky, a to ať je jakkoli abstraktní, která by se jednou nedala aplikovat na jevy reálného světa. (N. I. Lobačevskij)