Neděle, 3. prosince 2023.

Vydělejte na mých chybách!

Akce "vydělejte na mých chybách" byla 25. 8. 2013 ukončena. Za rok a půl dopomohla k odstranění několika chyb a překlepů, ale jinak se minula mým očekáváním, a proto jsem ji ukončil.

25. 8. 2013, Cifrik C.

Za nalezení, nahlášení a opravu chyby na stránkách "Cifrikova matematika" dostanete odměnu.

Ustanovení a mechanismus

 • Chybami se rozumí pravopisné hrubky a chyby početní nebo faktické, takže např. nikoliv funkčnost stránek nebo odkazů. Protože se stejná chyba může nacházet na více místech (doc, pdf, zip, html), odměněna bude pouze jedna shoda.
 • Chyby se zaznamenávají na FaceBooku (FB).
  FB byl zvolen proto, aby nedocházelo k nedorozuměním s pořadím nahlášených chyb a identifikací odesilatele. Své postřehy můžete vkládat do návštěvní knihy nebo je posílat přes kontaktní formulář, ale pokud se na FB zobrazí dříve, než chybu odstraním, nebo pokud mi je emailem pošle i někdo jiný, můžete přijít o prvenství a tedy i odměnu!
 • Tomu, kdo chybu nahlásí první, náleží odměna podle sazebníku. K identifikaci autora odhalené chyby slouží jeho profil na FB.
 • Ustanovení a mechanismus můžou být zpřesňovány a doplňovány.

Sazebník

 • Nalezení + nahlášení + uvedení správného tvaru pravopisné hrubky = 3 Kč.
 • Početní a faktické chyby budou odměňovány v závislosti na závažnosti nedostatku od 5 Kč (např. za chybu ve znaménku v průběhu výpočtu) do 50 Kč za kompletní správné vypracování úlohy.
 • Výše vyplacené odměny bude dopsána k příspěvku na FB.

Předání odměn

 • Odměny sponzoruje a vyplácí autor stránek Cifrik C. a nejsou vymahatelné.
 • Odměny budou po domluvě vyplaceny buď v hotovosti (Praha, UK PedF), nebo zaslány na jakýkoliv účet v rámci ČR.

4. 11. 2011, Cifrik C.


Cifrikova matematika - Vydělejte na mých chybách
© Cifrik C., 2001–2014
Zpět na menu

Banner poskytovatele internetového prostoru:

Reklamní odkazy: PIKOMAT v Praze  |  Specialista na Posázaví

Citát: Vyšší matematika nám osvětluje nejskrytější pravdy a vynáší je na světlo. (Leonard Euler)